Kontaktlinsens historia

Kontaktlinsen är en relativt ny uppfinning som blivit populär först under de senaste 60 åren, men det många inte vet är att själva tanken till denna fantastiska uppfinning framkom redan på 1500 talet. Närmare bestämt år 1507 av ingen mindre än Leonardo Da Vinci, en av historiens mest kända genier. I sina texter beskrev han en uppfinning som skulle neutralisera ögats brytning – linsen.

Idé blir prototyp

I mitten av 1600-talet talade en fransk matematiker vid namn René Descarte om ett liknande verktyg som skulle korrigera synfel genom en lins placerad direkt på ögat.

År 1827 kom en engelsk astronom, Sir John Herschel, på att man kunde göra en avgjutning på en kopia av ett öga för att skapa en perfekt passform för en lins. Denna idé använde sedan en tysk glasblåsare, F.A. Muller, och tillverkade en linsprototyp gjord av glas. Detta var alltså den första kända linsen som skapades, dock innehöll den inga egenskaper för att förbättra synfel.

Användandet av linsen startar

Först några år senare, tack vare en schweizisk fysiker och en fransk optiker, lanserades en lins som var kapabel att motverka när- och långsynthet. Den var gjord av glas och därför väldigt klumpig. Dessutom var hela ögats yta täckt av linsen vilket gjorde den otroligt obekväm och den kunde inte bäras mer än några timmar i sträck.

Som man kanske kan lista ut så var det väldigt svårt för de allra tidigaste linserna som var gjorda av glas att smälta in i ögats naturliga miljö på ett bra sätt. De irriterade och samarbetade dåligt med ögats tårkanaler vilket resulterade i att linserna var tvungna att tas ut med jämna mellanrum.

Revolution i mjukplast

Dock går ju alltid utvecklingen framåt och år 1936 tillverkades de första linserna i plast (dock var den centrala delen som täckte pupillen fortfarande gjord av glas) av William Feinbloom och allt eftersom åren gick blev linserna allt tunnare och smidigare. Under den här tiden, runt 1940-talet, användes kontaktlinserna mest i filmindustrin, priset var högt och det var lite utav en exklusivitet. Alltså inte för vem som helst.

Sedan kom mjukplasten. En revolution inom linsanvändandet lett av en tjeckoslovakisk kemist vid namn Otto Wichterle som skapade en lins helt bestående av mjukplast år 1961.  Det var dock inte förrän i början av 1970-talet som linserna började säljas för ett kommersiellt bruk. Bausch & Lomb påbörjade säljandet av mjukplastlinserna och nu kunde alla ta del av denna geniala uppfinning, inte bara de som var välbärgade. Linserna blev allt mer populära och många gladde sig över att nu slippa otympliga glasögon med tunga glas.

Fortsatt utvecklingspotential

Utvecklingen har sannerligen rusat fram i en hisnande fart de senaste 50 åren. Nu är linser otroligt lättillgängliga för oss och vi har en mängd olika alternativ att välja emellan för att de ska passa just våra ögon bäst.

Det har utvecklats linser med fantastiska förmågor att förbättra vår syn och underlättat det vardagliga livet för många människor. Och eftersom det ständigt kläcks nya idéer till förbättringar kan man inte låta bli att undra hur linsen kommer att se ut och fungera om ytterligare 50 år.