Synundersökning för linser

Den som bär kontaktlinser bör undersöka både linser och ögon minst en gång per år för att linsbärandet ska bli så säkert och bra som möjligt. Optikern måste kontrollera passformen, styrkan och att ögonen mår bra.

Planerar du att skaffa linser krävs först en noggrann undersökning av din syn och dina ögon, vilket bör genomföras utan undantag av en legitimerad optiker. Linsbäraren och optikern bör noggrant diskutera resultatet och hur linserna är tänkta att användas. Optikern rekommenderar därefter den bästa typen av linser utifrån dina förutsättningar. Sedan följer en tid då man får prova linserna och därefter utvärdera dem. Om linserna är tillräckligt bra och uppfyller önskningarna så brukar en noggrann efterkontroll göras. Ibland kan passform eller styrka behöva justeras.

Vi ska nu gå igenom lite mer ingående hur en synundersökning för linser ser ut.

Hur går en synundersökning för kontaktlinser till?

  • Till att börja med mäts eventuella kända synfel upp i en avancerad syndator. Om det är allra första gången en synundersökning genomförs så nöjer sig optikern med en beskrivning av dina besvär.
  • Optikern kommer fråga om dina synfel och om glasögon och/eller linser har använts tidigare. Eftersom vissa ögonåkommor kan vara ärftliga frågar optikern om det förekommit ögonsjukdomar i släkten. Det handlar oftast om frågor som rör den närmaste familjen, om till exempel föräldrar eller syskon har några synfel. Därtill undersöker optikern förekomsten av andra sjukdomar som inte huvudsakligen är en ögonsjukdom. Vissa sjukdomar kan nämligen ha påverkan på synen och för den sakens skull är det viktigt för optikern att få kännedom om aktuellt hälsotillstånd och eventuell medicinering.
  • Om det finns glasögon sedan tidigare så mäter optikern upp tidigare glasögon och ställer frågor kring hur det har fungerat.
  • En kontroll om hur synen fungerar med befintlig korrektion och hur den uppför sig utan hjälpmedel genomförs. I det här momentet mäts ögonens rörelse, distans och reflexer på pupillerna och man kontrollerar även förekomsten av eventuell skelning.
  • Utifrån behov reder man ut vilket korrektionsalternativ som är mest lämpligt. Det är inte ovanligt att man vill ha både glasögon och kontaktlinser och du får tillfälle att prova både linser och glasögon med optikerns rekommenderade styrkor. Det är viktigt att ta tid på sig och både läsa samt titta på olika avstånd.
  • En synundersökning brukar avslutas med att optikern undersöker ögats främre delar för att ytterligare kunna utesluta förekomst av ögonsjukdomar. Även tryckmätning görs vid behov. Finns det minsta misstanke om ögonsjukdom så skickas en remiss till en ögonläkare.

Optiker brukar även erbjuda en synundersökning för glasögon i samband med synundersökning för kontaktlinser. Den som tidigare har kontaktlinser bör bära glasögon vid tillfället för undersökningen för att ögonen och synen ska kunna undersökas på bästa möjliga sätt. Specifika undersökningar för kontaktlinser görs för dig som bär kontaktlinser och vill kontrollera dina ögon och din syn. En noggrann undersökning av ögonen och befintlig styrka i kontaktlinserna genomförs.

Vad kan synundersökningar upptäcka?

Genom synundersökningar upptäcks synskärpans förändringar och man får vetskap om vilka värden som är användbara och aktuella. När det gäller användandet av kontaktlinser är det extra viktigt att man använder linser som passar för att inte påfresta ögonen.

Åldersynthet är en åkomma som drabbar många människor i en viss ålder. Regelbundna undersökningar medför att åkomman kan upptäckas i tid och på så sätt snabbt korrigeras med multifokala linser som ett alternativ till progressiva glasögon.

Boka tid idag

Genom att regelbundet genomföra synundersökningar kan synen bevaras och givetvis förhindra att ögonsjukdomar uppstår. Att ögonen grundligt kontrolleras är viktigt eftersom vår synhälsa förändras med tiden. Det rekommenderas att man gör en undersökning en gång om året. Det är även så att giltighetstiden för recept är gällande ett år. Om du vet med dig att det var länge sedan du gjorde en synundersökning för linser så bör du boka tid redan idag.

Köp kontaktlinser direkt i butik eller på nätet

Oftast kan man köpa linser direkt i butik eller via webben, men generellt så går det att finna bättre priser på nätet. Det är även möjligt att automatiskt få linser regelbundet hemskickade. Oavsett vilken leverantör av linser du väljer så bör du vara noga med att legitimerade optiker kan hjälpa dig med eventuella frågor eller besvär.